20 March 2017
  • 687 ნახვა

ԳՈՒՍԱՆ ՇԵՐԱՄ - ԱՆՋԻԳՅԱՐ ՅԱՐ (Ա.ԳՅՈՒԼԶԱԴՅԱՆ)

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՅԻ ՈՍԿԵ ՖՈՆԴ

საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს ოქროს ფონდი.

მსგავსი