23 March 2017
  • 792 ნახვა

Ա.Ամադանյանին նվիրված հաղորդում – կարդում է Հեղինե Սարգսյանը

Ա.Ամադանյանին նվիրված հաղորդում – կարդում է Հեղինե Սարգսյանը (հեղ. Վրաստանի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Ավչյան)

Հանրային Ռադիոյի Ոսկե ֆոնդ

საზოგადოებრივი რადიოს ოქროს ფონდი.

მსგავსი