27 March 2017
  • 455 ნახვა

Հատված Գ.Սունդուկյանի «Պեպո» ստեղծագործությունից

Հատված Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» ստեղծագործությունից

Ելույթ են ունենում Ակակի Վասաձեն և Արտեմ Լուսինյանը

Վրաստանի Հանրային ռադիոյի Ոսկե ֆոնդ

ნაწყვეტი გაბრიელ სუნდუკიანის „პეპო“-ს ნაწარმოებიდან

სიტყვით გამოდიან აკაკი ვასაძე და არტემი ლუსინიანი

საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს ოქროს ფონდი

მსგავსი