14 February 2017
  • 502 ნახვა

Հ.Թումանյանի «Գիքորը» - Կատարում են Երևանի Սունդուկյանի թատրոնի դերասանները

Վրաստանի Հանրային Ռադիոյի Ոսկե ֆոնդ

ჰ.თუმანიანის "გიქორი" - კითხულობენ ერევანის სუნდუკიანის სახელობის თეატრის მსახიობები.

საქართველოს საზოგაოდეობრივი რადიოს ოქროს ფონდი.

მსგავსი