23 April 2017
  • 909 ნახვა

Գևորգ Էմին - «Սասունցիների պարը» (կարդում է Վոլոդյա Աբաջյանը)

Վրաստանի Հանրային Ռադիոյի Ոսկե Ֆոնդ:

საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს ოქროს ფონდი.

მსგავსი