29 November 2016
  • 632 ნახვა

Հայ և վրաց բանաստեղծների հանդիպումը Երևանի հեռուստաստուդիայում

1971 წელი, სომეხი და ქართველი პოეტების შეხვედრა ერევნის ტელესტუდიაში.

მსგავსი